Tražite ponudu

Tražite detaljnu ponudu ispunjavanjem formulara.

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Telefon (samo brojevi, bez plusa ili crtica)

Ime Firme (ukoliko je pravno lice)

PIB (ukoliko je pravno lice)

Opis bi trebaloda sadrži nešto detaljnije o delu ili delovima kojise se izrađuju. Ukoliko ima nekih napomena, ovo je mesto za to. U nastavku formulara možete priložiti datoteku. Prihvatamo većinu bitmapiranih formata (jpg, png, bmp, tiff), standarne vekotorske formate (svg, pdf, ai, cdr, dxf, dwg), maksimalna veličina datoteke ne sme prelaziti 5MB. Ukoliko ima više datoteka, prihvatamo komprimovane datoteke tipa (zip, rar, tar)

Priloži datoteku (max. 5MB) ukoliko je datoteka veća koristite We Transfer

Količina

Materijal

Materijal obezbeđuje

Debljina materijala

Kvalitet reza

Prihvatam uslove korišćenja Rapid D.o.o.