inkscape

Slobodan program otvorenog koda za vektorsku grafiku koji koristi W3C standard Skalabilne Vektorske Grafike (SVG) format, sa mogućnostima sličnim kao što imaju vlasnički programi tipa Adobe Illustrator, CorelDraw, ili Xara X. Prilično je intuitivan za korišćenje i lako je sa njim kreirati kompleksne oblike. Zbog toga je i jedan od naših favorita za obradu vektorske grafike. Ukoliko želite  sami da kreirate datoteke za sečenje, pratite dole navedena uputstva za čuvanje i slanje. Ukoliko želite kopiju programa možete preuzeti ovde

 

Podešavanje dokumenta – veličina radne površine i jedinice mere

inkscape-properties

Dijalog prozor u kojem se podešavaju jedinice mere, veličina radne površine itd…

Najpre po otvaranju novog dokumenta potrebno je podesiti veličinu dokumenta tj. veličinu materijala od kojeg se seku delovi, kako bi imali orjentaciju koliko delova može da se napravi i jedinice mere u kojima će se crtati, što je, u našem slučaju u milimetrima. To ćemo učiniti na dijalog prozoru osobine dokumenta, do kojeg se dolazi na padajućem meniju File > Document Properties > ili putem prečice na tastaturi Shift+Ctrl+D.

  • Default units: podrazumevane jedinice mere, odabrati milimetre (mm)
  • Page Size: U našem slučaju određuje veličinu materijala tj radne površine. Predefinisane veličine stranica, uglavnom za potrebe grafičke industrije. Ukoliko nijedna od ovih nije zadovoljavajuća, odredićemo sami u odeljku Custom size.
  • Custom size: Određujemo veličinu radne površine na kojoj se raspoređuju elementi. Širina i visina.
  • Units: Biramo jedinice mere u kojima se određuje veličina radne površine. U našem slučaju, opet u milimetrima. 

Linije sečenja

Radi što preglednijeg cteža za potrebe sečenja na mašini potrebno je odredititi osobine i debljinu spoljašnje linije objekta. To se može uraditi na meniju Object > Fill and Stroke ili putem prečice na tastaturi Shift+Ctrl+F. Dijalog prozor se sastoji iz tri kartice:

Fill – kartica na kojoj biramo ispunu objekta bojom, u našem slučaju bez  boje radi lakše preglednosti.Dijalog prozor u kojem se bira ispuna objekta bojom
Stroke paint – kartica na kojoj biramo boju spoljašnje linije objekta. U ovom slučaju je crna. Dijalog prozor u kojem se bira stil i boja okvirne linije objekta (stroke)
Stroke style – kartica na kojoj se bira debljina i stil spoljašnje linije. U ovom slučaju debljina linije je 1 milimetar.Dijalog prozor u kojem se bira stil i debljina okvirne linije objekta (stroke)

Zatvaranje vektorskih objekata

Prilikom kreiranja objekata za sečenje, veoma je važno da su objekti sastavljeni od jedne zatvorene linije u kontinuitetu. Ukolikos te kreirali objekat od više linija ili geometrija pobrinite se da budu zatvorene. Da biste to postigli, koristite alat Edit paths by node koji se nalazi u levoj uspravnoj paleti sa alatima ili gamožete aktivirati pritiskom funkcijskog tastera F2 na tastaturi.

Odaberite objekat koji želite da zatvorite, tačke na putanji tog objekta će se pretvoriti u romboidne objekte.

Alat za menjanje svojstva putanjama

Odaberite tačke koje želite da spojite tako što ćete ih odabrati prvo jednu pa potom drugu uz pomoć tastera Shift na tastaturi.

Odaberite tačke koje želite da spojite

Potom sa gornje palete sa alatima odaberite Join selected nodes with a new segment dabiste zatvorili gometriju.

Spajanje odabranih tačaka

.

Između otvorenih tačaka će se kreirati novi segment u ujedno formirati zatvoren objekat. Spreman za sečenje.

Tačke spojene novim segmentom


Ukoliko je potrebno, ponoviti isto na ostalim otvorenim delovima geometrije.

Raspored objekata na materijalu

NestUkoliko se dizajn sastoji od više objekata, važno ih je pravilno rasporediti na materijal kako bi se ostvarila maksimalna ušteda i dobraoptimizacija materijala. U ovom slučaju, nepisano pravilo je da se razmak između delova ne ostavlja manje nego što je debljina samog materijala na koje se seče. Iako se na materijalima debljine deset milimetara ili više već ovo pravilo može korigovati. Debljina samog reza može varirati od 0,8mm do 1,2mm i zavisi od raznih faktora. U zavisnosti od same namene delova koji se seku može se ostavljati veći ili manji razmak. U svakom slučaju uvek to možete prepustiti nama budući da je iskustvo po tom pitanju na našoj strani i posedujemo namenski softver za tu namenu.

Rad sa bitmapama

link_embedRad sa bitmapama je uvek zanimljiv i može doneti dosta kreativnih detalja u dizajn. Ukoliko želite neke bitmape da vektorizujete evo kratkog uputstva. Najpre bi trebalo pripremiti bitmape i napraviti crnobelu sliku onoga što želite da vektorizujete. Više o tome u nekom od narednih članaka. Za tu namenu naša preporuka je odličan slobodan program Gimp. Potom ubaciti sliku u inkskejp komandom File > import . Na djalog prozoru  link or embed image odabrati opciju Embed. Nakon toga slika će biti ubačena i moći ćete da je pozcionirate i korigujete dimenzije. Posle čega možete da je vektorizujete na sledeći način.


Odaberite bitmapu koju želite da vektorizujete. Padajući meni Path > Trace Bitmap ili pečicom na tastaturi Shift+Alt+BImport image for tracing
Na dijalog prozou odaberite dugme Update. Eksperimentišite sa opcijama dok ne dobijete željeni rezultat.Embed dijalog prozor

Redukovanje broja tačaka – pojedostavljavanje crteža

Outline

U zavisnosti od opcija koje ste odabrali prilikom vektorizovanja crteža, jedan od čestih problema koji se javlja jeste prevelik broj tačaka od kojih se sastoji objekat. Stoga je dobro uraditi smanjivanje broja tačaka. Nekada se to radilo jednu po jednu. Sada u inkskejpu na svu sreću postoji automatizovan proces uz pomoć alata Simplify na padajućem meniju Path  ili preko preko prečice na tastaturi Ctrl+L. Radi bolje preglednosti prebacićemo u Outline režim na meniju View > Display mode > Outline. To nam omogućava da lakše manipulišemo sa objektima.

Pre optimizacije objekat je sačinjen od 975 tačakaSimplify_1
nakon optimizacije ima 164 tačkeSimplify_2

Rad sa tekstom – pretvaranje teksta u krive

Object_to _pathSečenje slova vodenim mlazom je jedna od najčešćih usluga koje radimo za naše klijente. U velikom broju slučajeva klijeti žele sami da naprave izgled proporcije i odabir fontova za svoje potrebe. Nakon toga potrebno je samo ispratiti jednostavnu proceduru kakobi bili sigurni da je onaj tekst koji ste napravili stigao u istom obliku i do nas. Naime, potrebno je od samog teksta koji ste otkucali i složili, napraaviti putanje. Nakon toga tekst je transformisan u geometrije i kao takav može se seći na waterjet-u. Nakon što ste odabrali željeni tekst potrebno je iz padajućeg menija odabrati Path > Object to Path ili prečicu na tastaturi Shift+Ctrl+C.

Čuvanje datoteke – tipovi datoteka

Odaberite padajući meni

  • File > Save As
  • Format Inkscape SVG *.SVG 

Imenovanje datoteke
Dobra je praksa da se prilikom imenovanja datoteke navedu vrsta materijala, debljina, dimenzija i ime datoteke po šablonu kako je dole navedeno razdvojeno donjim ili srednjim crtama. Zamenite sa relevantnim podacima po svojoj potrebi.

MATERIJAL_DEBLJINA_DIMENZIJE_IMEDATOTEKE

Budući da smo u prvom koraku već podesili jedinice mere i formate materijala, one će biti sadržane u datoteci koju pošaljete.

npr:
Inox_3mm-1000x1000_Moja-super-slova

Pošaljite nam svoj crtež kako biste dobili ponudu