Pitanja

Neka od najčešće postavljanih pitanja u vezi sa vodenim rezanjem

Kako radi sečenje vodenim mlazom-waterjet?

Sečenje vodenim mlazom – waterjet je proces sečenja materijala sa mlazom vode pod visokim pritiskom. Voda se sa pumpama ekstremno visokog pritiska potiskuje kroz mlaznicu malog prečnika gde se pre samog izlaza, dodaje abraziv određene granulacije koji podpomaže i ubrzava proces. U principu to je princip vodene erozije koji možemosresti u prirodi, samo koncentrovan i ubrzan nekoliko hiljada puta. Pumpe mogu napraviti pritisak i do četiri hiljade bar-a. Samo kretanje mlaznice regulisano je kompjuterski.To praktično znači da sve što se može nacrtati na kompjuteru, može biti i isečeno do dimenzija, dužine tri i širine dva metra. Čistom vodom, bez dodatka abraziva, sa lakoćom se mogu seći određene vrste laminiranih i  penastih materijala, neke vrste gume, drveta i slično. Dok je sa dodatkom abraziva u mlaz moguće seće skoro sve ostale materijale.

Koje su prednosti sečenja vodenim mlazom?

Postoje mnoge prednosti kod sečenja vodenim mlazom –  waterjet u odnosu na ostale konvencionalne metode sečenja. Izmeđuostalog:

 • Preciznost
 • Razumna cena koštanja
 • Mogućnost sečenja obojenih, reflektujućih materijala
 • Nema ograničenja u debljini materijala
 • Čista rezna ivica
 • Nema termičke deformacije materijala na reznim ivicama
 • Mogućnost sečenja osetljivih, slojevitih i krtih materijala
 • Optimizacija iskorišćenja materijala
 • Nema mehaničkog stresa na materijal prilikom sečenja
 • Nema grejanja delova
 • Sečenjem u više pravaca omogućava da se mogu seći kompleksni oblici

Koji materijali mogu biti sečeni samo vodom?

Svi meki materijali mogu biti sečeni mlazom vode bez dodatka abraziva, neki do njih su:

 • Plastike
 • Prehrambeni proizvodi
 • Neke vrste drveta
 • Gume
 • Plute
 • Tepih
 • Koža
 • Penasti materijali
 • Linoleum
 • Karton

Koji materijali mogu biti sečeni sa dodatkom abraziva?

Ova lista je praktično neograničena, ali evo nekih od materijala:

 • Legure
 • Titanijum
 • Keramičke pločice
 • Laminati
 • Mermer
 • Granit
 • Staklo
 • Kompozitni materijali
 • Ugljenični i nerđajući čelici
 • Kamen

itd…

Koja je maksimalna debljina materijala koja se može seći?

Debljine materijala koje se mogu seći se kreću u rasponu od 0,1 do 200 milimetara.

Da li rezna ivica ima konus?

Zbog same prirode sečenja vodenim mlazom, na reznoj ivici se pojavljuje konus pod određenim uglom koji varira u zavisnosti od kvaliteta reza ivice, debljine i vrste materijala.

Koje informacije su potrebne da bi se dobila adekvatna ponuda?

Cenu sečenja određuje vreme sečenja. Ponuda se bazira na osnovu radnog sata mašine. Waterjet ima dosta podešavanja koja utiču na brzinu sečenja, kvalitet reza i samim tim i na cenu delova koji se seku. Mi u Rapid D.o.o. baziramo ponudu na osnovu softverske simulacije sečenja datog crteža. Budući da je izrada svakog dela specifičan proces, mi se trudimo da što bolje razumemo potrebe klijenata kako bi bili u mogućnosti da izađemo u susret njihovim potrebama. U svakom slučaju, da bi se dobila što adekvatnija ponuda za Vaše projekte koji zahtevaju sečenje vodenim mlazom, svakako je najbolje posavetovati se sa našim stručnim osobljem. Ukoliko imate parametre koji su potrebni za ponudu možete ih uneti u formular ovde i dobiti adekvatnu ponudu.

Koliko blizu jedan drugom mogu biti delovi koji se seku?

Raspored delova na materijal igra ključnu ulogu prilikom optimizacije i maksimalnog iskorišćenja materijala. Sečenje na Waterjetu dozvoljava da delovi budu raspoređeni i na manje od milimetra jedan do drugog, ali uvek se vodi računa o tome, koja je krajnja namena delova koji se seku i u odnosu na to se i pravi raspored.

Da li je moguće seći laminirane materijale na waterjet-u?

Sa laminatima je prilično nezgodno raditi. Prilikom sečenja laminata drugim metodama dolazi do zagrevanja materijala što dovodi do topljenja ivice ili gubitka boje na reznim ivicama. Sečenjem na waterjetu izbegavaju se ovi problemi, ali moćni mlaz i visok pritisak prilikom probijanja može dovesti do raslojavanja materijala na tom mestu. Mi u Rapid D.o.o. te probleme rešavamo tako što podešavanja za svako probijanje radimo pod niskim pritiskom, a nakon toga dalje sečenje pod visokim pritiskom. To je ujedno i jedini način sečenja laminiranog stakla i pojedinih specifičnih materijala.

Kako mogu dobiti ponudu?

Dabiste od nas dobili ponudu za sečenje, idealno bi biloda nam pošaljete vektorski crtež sa elementima koji se seku kao i podatke za ostala četiri ključna elementa za ponudu, a to su:

 • količina
 • materijal
 • debljina
 • kvalitet reza

  Ponuda se bazira na osnovu predviđenog vremena koje je potrebno za sečenje. Za isti crtež a, na različitim debljinama i vrstama materijala, nije isto vreme sečenja, samim tim ni cena.
  Ukoliko imate sve navedene parametre, možete ih uneti ovde i dobiti adekvatnu ponudu na osnovu toga.

Da li mogu dobiti ponudu na osnovu opisa iz telefonskog razgovora?

Na žalost nije moguće dobiti ponudu na taj način iz razloga opisanih u predhodnom pitanju.

Nemam vektorski crtež, da li mogu dobiti okvirnu ponudu?

Ukoliko još nemate vektorski pripremljenu datoteku, a želite okvirnu ponudi da bi mogli dalje da planirate svoje troškove. Možemo Vam dati okvirnu ponudu. Za to je potrebno da nam pošaljete sledeće informacije:

 • rukom crtanu skicu, precrtan oblik ili skeniran deo sa napomenama o dimenzijama navedenim u milimetrima kao jedinicama mere.
 • navedenu količinu, debljinu i vrstu materijala.
 • crtež možete slati putem kontakt forme u nekom od formata (JPF, GIF, TIFF, PDF ili slično)

  Vaše ime (obavezno)

  Vaša e-pošta (obavezno)

  Predmet

  Datoteka do 5MB veličine

  Vaša poruka

napomena: Ponude koje se šalju na osnovu skice služe isključivo kao orijenacione. Nakon izrade vektorskog crteža i pravljenja precizne ponude može doći do izmena. Mi u Rapid D.o.o. zadržavamo pravo da menjamo sadržaj ponude.

Da li vi možete napraviti vektorski crtež umesto mene?

Da, svakako. Cena se kreće od 20 eura za radni sat u dinarskoj protivvrednosti plus pripadajući porez.